Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương: Chuyển biến tích cực sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW 6 (khoá X)

09:12 AM 15/08/2011 Lượt xem: 496 In bài viết
Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương được thành lập theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khoá X) trên cơ sở tổ chức lại 7 Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương trước đây. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 71 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với khoảng 50.000 đảng viên. Từ khi thành lập đến nay, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung xây dựng, tổ chức, triển khai, thực hiện đề án “Sắp xếp, kiện toàn các tổ chức thuộc Đảng bộ”. Năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ đã có sự chuyển biến rõ rệt, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2008, số lượng đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 99,8%, hầu hết các TCCSĐ đạt trong sạch và TSVM.

Mô hình tổ chức Đảng được tổ chức thống nhất với mô hình tổ chức lại của các Bộ, ban, ngành Trung ương. Đảng bộ khối đã được hình thành theo 3 cấp: Đảng bộ Khối - Đảng bộ cấp trên cơ sở - Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, khắc phục được tình trạng đảng bộ cơ sở nằm trong đảng bộ cơ sở. Nhiều đảng bộ rất lớn đủ điều kiện để lập đảng bộ cấp trên cơ sở nhưng đảng ủy chỉ được giao quyền cấp trên cơ sở; thu gọn các đầu mối, giảm được các tổ chức đảng trực thuộc, khắc phục được tình trạng sự chênh lệch rất lớn về quy mô và tính chất của các tổ chức đảng trực thuộc. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã chú trọng sinh hoạt chuyên đề phù hợp với thực tiễn của loại hình chi bộ trong khối. Đảng viên tăng cường trao đổi, tham gia công tác xây dựng Đảng, tạo bầu không khí cởi mở, dân chủ; duy trì nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy về năng lực, tác phong cách lãnh đạo, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã bước đổi mới.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng, chuyển trọng tâm sang bước làm theo. Việc đánh giá chất lượng đảng viên được các cấp ủy coi trọng, đánh giá thực chất hơn, việc tự phê bình và phê bình trong Đảng tiến bộ hơn; bước đầu hạn chế được bệnh thành tích trong các tổ chức và cấp ủy Đảng. Chất lượng tổ chức, cấp ủy và đảng viên được chú trọng hơn. Công tác thi đua khen thưởng trong Đảng được chú ý, tạo động lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức tốt góp phần nâng cao chất lượng cấp ủy, cán bộ, đảng viên và đảng viên mới được kết nạp được tăng lên. Đảng ủy khối tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát những nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực nhạy cảm, những cấp ủy, những đảng viên có dấu hiệu vi phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần rất quan trọng vào nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vị thế của Đảng ủy Khối có chuyển biến tốt hơn trước.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã tham gia góp ý làm rõ hơn những chuyển biến của công tác Đảng trong thời gian qua, cũng như những hạn chế, đề xuất, kiến nghị mới. Các đại biểu đã phân tích kỹ những hạn chế trong việc xác định vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối nói chung và từng chức danh trong các cấp uỷ, chính quyền nói riêng đều chưa tương xứng. Chế độ, chính sách giành cho cán bộ chuyên trách công tác Đảng cũng chưa thống nhất. Việc phối hợp giữa các cấp uỷ trong Đảng bộ Khối và chế độ báo cáo còn lỏng lẻo… Đó là những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và 6 (khoá X) và công tác Đảng hàng năm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X). Chất lượng của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã có chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, kết quả đó mới chỉ là bước đầu và còn có những hạn chế nhất định, so với yêu cầu đặt ra của Nghị quyết cần tiếp tục phấn đấu, bởi yêu cầu nâng cao toàn diện cả về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối và các cấp uỷ chưa được xác đinh đúng. Nguyên nhân của hạn chế là do nhận thức của nhiều tổ chức cơ sở đảng chưa chính xác.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng đã ghi nhận những kiến nghị của Đảng bộ Khối và đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cùng phối hợp để giải quyết. Về phía Đảng uỷ Khối, cần chủ động tìm ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng loại hình TCCSĐ, có tổng kết, đánh giá và trình Ban Bí thư xem xét. Cần đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá X), kiện toàn tổ chức và đảm bảo duy trì mọi hoạt động. Tại các cơ sở đảng, còn một số vướng mắc như: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của một số loại hình TCCSĐ chưa được rõ ràng, chưa được cọi trọng đúng mức; nhiều cơ quan trực thuộc có hai tổ chức đảng: ban cán sự và đảng đoàn; tổ chức quần chúng chưa đồng bộ… Đảng bộ Khối cần nghiên cứu và phối hợp để thão gỡ hết những vướng mắc trước khi tiến hành Đại hội cơ sở.

Hiền Hòa (Theo: Website Đảng Cộng sản VN) [TT: N.T.V]