Mít tinh kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

03:07 AM 16/07/2011 Lượt xem: 215 In bài viết
Đến dự mít tinh có các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và Hà Nội, các cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, và hơn 1.000 đại biểu các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã nêu bật những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Bí thư thành uỷ khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân một di sản vô cùng quý giá, cả về tư tưởng, lý luận, những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp. Đó cũng là những tinh hoa đạo đức của nhân loại và những giá trị đặc sắc, tiêu biểu nhất của đạo đức truyền thống Việt Nam, của đạo đức cách mạng.

Đề cập đến Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm sinh nhật Người, Bí thư Phạm Quang Nghị nói:  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là học tinh thần và ý chí vượt biển băng ngàn ngay từ lúc tuổi đôi mươi để quyết tâm tìm đường cứu dân, cứu nước; học tập tinh thần hy sinh, phấn đấu, suốt đời vì Đảng, vì dân, tinh thần đấu tranh bài trừ tham ô, lãng phí, quan liêu. Phải thực hiện thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình để tiến bộ không ngừng, đặc biệt phải đoàn kết xung quanh Đảng, phấn đấu về mọi mặt để xây dựng và bảo vệ Thủ đô xứng đáng là Thủ đô của nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, của một dân tộc anh hùng”.

Đại diện các tấm gương điển hình trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thay mặt các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi toàn thành phố “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã bày tỏ niềm tự hào là những đảng viên từng được phục vụ Bác, được gặp Bác và được nghe huyền thoại về Bác qua những trang sách, cuốn chuyện, lời kể của mọi người./.

(Theo TTXVN) [TT: N.K.T)