Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 5 (mở rộng)

02:13 PM 15/07/2021 |   Lượt xem: 91 |   In bài viết | 

Ngày 15/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương (ĐUK)  tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (mở rộng). Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư ĐUK chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Về phía Ủy ban Dân tộc có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Ủy viên Ban Chấp hành ĐUK.

Hội nghị đã nghe quán triệt một số nội dung cơ bản trong Quyết định số 16-QĐ/TW ngày 18/6/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ĐUK; nghe Tờ trình về Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối. Nghe Tờ trình về Dự thảo báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Khối. Nghe Tờ trình về Đề án và dự thảo Nghị quyết của Đảng bộ Khối về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với các Dự thảo báo cáo công tác của ĐUK. Đồng thời cho rằng: Dự thảo báo cáo cần bổ sung tình hình biến động trong tổ chức bộ máy, cán bộ chủ chốt tại các Đảng ủy trực thuộc ĐUK, từ đó đề ra giải pháp về tính liên tục, sự phối hợp trong công tác đảng. 

Về 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị: ĐUK cần tăng cường công tác tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Đảng bộ trực thuộc về công tác Xây dựng Đảng; có hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ đối với các Đảng bộ trực thuộc; hướng dẫn khung điều chỉnh, bổ sung sửa đổi chức năng nhiệm vụ của các Đảng ủy trực thuộc, đảm bảo sự thống nhất. Tăng cường công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa các Ban Cán sự Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác phối hợp của các tổ hức đoàn thể trong Đảng bộ Khối trong các hoạt động chính trị, trong các phong trào thi đua, tạo khí thế, không khí phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ.

(Báo Dân tộc và Phát triển)

Tin khác