Vụ Địa phương III tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020

06:02 PM 16/09/2017 Lượt xem: 962 In bài viết

Tập thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Địa phương III

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi ủy, Chi bộ Vụ Địa phương III đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức trong Vụ tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những vấn đề phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc luôn được tham mưu, đề xuất kịp thời và mang tính hiệu quả cao. Qua đó, đã góp phần ổn định trật tự xã hội, an ninh quốc phòng trong khu vực, thúc đẩy phát triển KT-XH, làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS qua việc thực hiện tốt chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn.

Ngoài ra, Chi bộ đã quan tâm công tác tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phát triển đảng theo hướng tăng thêm về số lượng, đảm bảo chất lượng. Nhiệm kỳ qua, đã có 4 đảng viên được kết nạp và chuyển đảng chính thức, còn 01 hồ sơ chờ Đảng uỷ xem xét kết nạp. Đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và ý thức chấp hành kỷ luật tốt, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, yên tâm công tác. Tập thể Chi ủy, Chi bộ luôn đoàn kết nhất trí cao trong triển khai nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Tại Đại hội, những mặt ưu điểm, tồn tại và hạn chế trong trong nhiệm kỳ qua đã được các đồng chí đảng viên trao đổi, làm rõ thêm đối với việc triển khai các nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Huỳnh Thị Sô Ma Ly, đại diện Đảng uỷ Cơ quan UBDT đã  phát biểu khai mạc và chỉ đạo Đại hội. Đánh giá cao các thành tựu đạt được, đồng chí kêu gọi tất cả các đảng viên phát huy kết quả, tiếp tục nâng cao tính dân chủ nhằm đóng góp nhiều ý kiến, cũng như hiến kế cho Chi bộ để nhiệm kỳ tới luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Chi bộ cần chú trọng tới việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò lãnh đạo, phát huy tính gương mẫu của mỗi đảng viên; làm tốt công tác phê bình và tự phê bình. Mỗi đảng viên phải có trách nhiệm tự nghiên cứu, học tập trong lĩnh vực công tác nhằm nâng cao nghiệp vụ. Chi bộ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt công tác kiểm tra giám sát. Đặc biệt, cần sáng suốt lựa chọn, bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ mới để lãnh đạo, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Vụ.

Đồng chí Phan Văn Tợ, Phó Vụ trưởng, nguyên Phó Bí thư Chi bộ chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thị Sômaly, Vụ trưởng Vụ Địa phương III giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nguyên,  Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp giữ chức Phó Bí thư; Đồng chí Nhan Xuân Thanh, Trưởng Phòng Địa bàn là chi uỷ viên.

Hạnh Nguyên