Quyết định về việc tổ chức lại Văn phòng Ban Cán sự đảng và Đảng ủy thành Văn phòng Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc (Quyết định số 02-QĐ/BCSĐ ngày 05/10/2021 của Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc)

03:40 PM 13/10/2021 |   Lượt xem: 787 |   In bài viết |