Nghị quyết về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương và phòng chống khủng bố của Đảng ủy cơ quan UBDT năm 2023

09:31 AM 21/02/2023 |   Lượt xem: 692 |   In bài viết |