Kế hoạch số 365-KH/BTGTW ngày 31/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

08:57 AM 25/03/2020 Lượt xem: 166 In bài viết

Tải Kế hoạch tại đây!

Tin khác