Kế hoạch số 161-KH/ĐUK ngày 21/01/2020 của BTV Đảng ủy Khối về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

05:33 PM 13/02/2020 |   Lượt xem: 1169 |   In bài viết | 

Tải Kế hoạch tại đây!