Kế hoạch số 107-KH/ĐUK ngày 14/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 và Thể lệ Cuộc thi

09:47 AM 17/03/2023 |   Lượt xem: 894 |   In bài viết | 
File đính kèm