Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII

08:47 AM 14/02/2020 |   Lượt xem: 567 |   In bài viết | 

Tải Quyết định tại đây!