Quyết định thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII

08:52 AM 14/02/2020 |   Lượt xem: 807 |   In bài viết | 

Tải Quyết địnhtại đây!