Quyết định số 79 chuẩn y kết quả bầu bổ sung chi ủy viên, chi bộ Vụ Địa phương I nhiệm kỳ 2017-2020

11:01 AM 16/05/2019 Lượt xem: 819 In bài viết

Tải văn bản tại đây