Quyết định số 78 chuẩn y kết quả bầu bổ sung chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ Hành chính - Thư ký, văn thư - Lưu trữ nhiệm kỳ 2017-2020

11:00 AM 16/05/2019 Lượt xem: 2132 In bài viết

Tải văn bản tại đây