Quyết định số 77 chuẩn y kết quả bầu bổ sung chi ủy viên, chi bộ Kế toán - tài vụ, quản trị - bảo vệ và đội xe nhiệm kỳ 2017-2020

10:56 AM 16/05/2019 Lượt xem: 474 In bài viết

Tải văn bản tại đây