Quyết định số 20-QĐ/ĐU ban hành Quy chế đánh giá, phân loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm

03:02 PM 16/11/2017 Lượt xem: 543 In bài viết

tải văn bản tại đây

Đảng ủy cơ quan UBDT