QUY CHẾ Số 02-QC/ĐU ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc về Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

04:43 PM 19/08/2016 Lượt xem: 549 In bài viết