NGHỊ QUYẾT Số 41- NQ/ĐU ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc về việc tăng cường kỷ luật hành chính; không sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa của các ngày làm việc và hút thuốc lá đúng nơi quy định

04:47 PM 19/08/2016 Lượt xem: 689 In bài viết