Hướng dẫn số 20-HD/UBKT ngày 23/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Chi bộ

11:07 AM 24/09/2022 |   Lượt xem: 1235 |   In bài viết | 

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác