Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử (Công văn số 88-CV/BTGĐUK ngày 15/4/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương)

03:36 PM 19/04/2021 |   Lượt xem: 139 |   In bài viết | 

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử phải đúng định hướng chính trị, có trọng tâm, trọng điểm. (Ảnh: tuyengiao.vn)

File đính kèm

Tin khác