Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Thông báo số 01-TB/ĐU ngày 11/8/2020 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc)

09:37 AM 08/04/2021 |   Lượt xem: 4893 |   In bài viết |