Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025 (Quyết định số 2451-QĐ/ĐUK ngày 27/7/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương)

09:40 AM 08/04/2021 |   Lượt xem: 1938 |   In bài viết |