Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

06:00 PM 27/12/2021 |   Lượt xem: 312 |   In bài viết | 

Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị BCH Đảng bộ UBDT lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2021 và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021; triển khai công tác phát triển đảng.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 cho thấy, trước tình hình dịch bệnh covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, Đảng ủy cơ quan UBDT vẫn luôn nỗ lực, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Chương trình công tác toàn khóa và căn cứ tình hình thực tiễn của Đảng bộ để ban hành Chương trình công tác, các kế hoạch về công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 của UBDT.

Với sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra. Nổi bật trong những kết quả đó là công tác phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban Cán sự đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan UBDT; lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT; nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng đã được Đảng bộ UBDT triển khai hiệu quả. Năm 2021, Đảng ủy đã ban hành Quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Điều phối chương trình 135; kiện toàn cấp ủy và thành lập mới các Chi bộ sau khi thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại cấp phòng, cấp Vụ theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn cho công tác phát triển đảng; tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi đảng cho 03 đảng viên thuộc Đảng bộ.

Đảng ủy luôn quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát (tiến hành kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng; các tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức kiểm tra đối với 66 đảng viên và tổ chức giám sát đối với 68 đảng viên); quan tâm, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

Phát huy những kết quả công tác năm 2021, bước sang năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trong của đất nước, là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy cơ quan UBDT định hướng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 của cơ quan UBDT.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí trong BCH đã có nhiều ý kiến phát biểu hết sức sâu sắc nhằm đóng góp, bổ sung, làm rõ hơn cho những kết quả đã đạt được trong năm 2021 vừa qua của toàn Đảng bộ UBDT, đặc biệt là việc đánh giá cao kết quả công tác của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ. Các đại biểu cũng đánh giá bổ sung thêm một số kết quả xoay quanh việc tổ chức triển khai các nội dung theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; nhìn lại nhiều khía cạnh trong công tác kiểm tra giám sát Đảng; đánh giá những điểm mới trong công tác năm 2021 vừa qua, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian tới…

Qua các nội dung kiểm điểm, đánh giá và các ý kiến thảo luận, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thống nhất xếp loại mức chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy; các tổ chức Đảng, đảng viên trực thuộc Đảng bộ UBDT và Đảng bộ UBDT.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận và thông qua một số nội dung tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác xây dựng Đảng; chương trình làm việc năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao nội dung chuẩn bị cho Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ XIII, các báo cáo, kiểm điểm đã đánh giá sát kết quả triển khai các nhiệm vụ trong năm 2021; các ý kiến phát biểu, trao đổi tại Hội nghị đều thể hiện trách nhiệm cao.

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: Trong năm 2021, công tác thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ đã được triển khai tốt, tuy nhiên sang năm 2022, cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các Vụ, đơn vị trong xây dựng, cung cấp thông tin tuyên truyền. Yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc quyết tâm cao nhất để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch; tổ chức thực hiện, đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nắm bắt tình hình Đảng viên, tư tưởng, quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán và thời điểm dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp; tăng cường đăng tải các bài viết có chất lượng với nội dung về công tác xây dựng Đảng, thực hiện chính sách dân tộc, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của UBDT… trên Cổng thông tin của Đảng bộ.

Xuân Thường