Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025

03:06 PM 08/12/2021 |   Lượt xem: 314 |   In bài viết | 

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tháng 11/2021, Đảng ủy cơ quan đã chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy cấp trên tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác đề ra. Tập trung xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; Đề án xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy bảo đảm đúng nguyên tắc, kịp thời và đúng quy định của Đảng; cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc chấp hành tốt nghị quyết của Đảng ủy, lãnh đạo đảng viên trong chi bộ chấp hành nghiêm Điều lệ và các quy định, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng; nắm chắc tình hình tư tưởng của đảng viên, làm tốt công tác định hướng tư tưởng đối với đảng viên trong chi bộ. Đảng ủy, Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng đảng; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các vụ, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc các vụ, đơn vị phấn đấu, quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị tiếp tục tham mưu xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021; Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thăm hỏi, động viên và chúc tết đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng vũ trang thuộc các tỉnh miền núi, biên giới nhân dịp năm mới Xuân Nhâm Dần 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đề nghị thời gian tới các tổ chức Đảng trực thuộc cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, nguyên tắc dân chủ, thống nhất trong hành động và phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trong đó, cần chú ý một số nội dung như: Kế hoạch Tổng kết công tác Đảng; Kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng sau sát nhập các phòng ban; Hoàn thành Kế hoạch rà soát, đối khớp hồ sơ đảng viên với hồ sơ công chức, viên chức; Đẩy mạnh công tác xây dựng chuyên đề, tuyên truyền trên Trang tin điện tử của Đảng bộ cơ quan UBDT…