Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 51, nhiệm kỳ 2020 – 2025

03:21 AM 06/03/2024 |   Lượt xem: 1481 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lược, Trưởng phòng nghiệp vụ III, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, tình hình triển khai nhiệm vụ công tác tháng 1, tháng 2 đạt kết quả tốt. Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên; chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã sớm ban hành các văn bản để triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng như Chương trình làm việc và các kế hoạch chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Các tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy; kịp thời phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên; cấp ủy các tổ chức Đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên nhìn chung ổn định, yên tâm công tác, tuân thủ sự phân công của tổ chức; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc; khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt. Chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024; tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024, quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên; tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc”. Tiếp tục thực hiện quy trình tiếp nhận tổ chức đảng các trường chuyên biệt về trực thuộc Đảng ủy cơ quan UBDT.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiến hành xem xét và biểu quyết thông qua việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Đảng viên; đồng thời thảo luận và bỏ phiếu thông qua đối với công tác phát triển Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong tháng 1, tháng 2 năm 2024.

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu Đảng ủy tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Ủy ban trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; các Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; các tổ chức đảng, từng đảng viên phải phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; xây dựng tập thể chi bộ vững mạnh, cùng nhau nỗ lực, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xuân Thường (Ubdt.gov.vn)