Đảng ủy UBDT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 37 nhiệm kỳ 2020 - 2025

04:31 PM 07/03/2023 |   Lượt xem: 1256 |   In bài viết | 

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, tình hình nhiệm vụ công tác tháng 2 nhìn chung đạt kết quả tốt, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên hiệu quả.

Đảng ủy và cấp ủy các tổ chức đảng đã sớm ban hành các văn bản để triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng như: Chương trình làm việc, Nghị quyết lãnh đạo công tác xây dựng Đảng. Đây là những nội dung căn bản, trọng tâm của nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ.

Các tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy; kịp thời phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên; cấp ủy các tổ chức Đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên: Nhìn chung ổn định, tuân thủ sự phân công của tổ chức; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trọng tâm trong tháng 3/2023, Đảng ủy cơ quan UBDT định hướng tiếp tục tập trung lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc”. Chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tự kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2023. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh việc đánh giá bổ sung những kết quả đã đạt được trong tháng 2/2023, nêu ra những hạn chế và đề xuất giải pháp, hướng khắc phục để bổ sung, hoàn thiện báo cáo; công tác phát triển đảng viên; bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trong tháng 2/2023. Bí thư Đảng ủy đề nghị Đảng ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong triển khai nhiệm vụ đánh giá công tác xây dựng Đảng; tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết; kịp thời rà soát, kiện toàn tổ chức đảng; làm tốt công tác tư tưởng của đảng viên...

Bí Thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đề nghị văn phòng Ban Cán sự Đảng tiếp thu, hoàn thiện báo cáo theo quy trình được đề ra. Các tổ chức Đảng trực thuộc đặt quyết tâm cao nhất để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch được giao; xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của đơn vị trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy khối…

Tin khác