Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 38

04:00 PM 07/04/2023 |   Lượt xem: 1268 |   In bài viết | 

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ UBDT, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Theo Báo cáo công tác xây dựng Đảng quý I của Đảng ủy cơ quan UBDT, trong quý I Đảng ủy cơ quan đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các vụ, đơn vị tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đồng thời, Đảng uỷ đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị rà soát và tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; chủ động nắm tình hình đời sống của đồng bào để kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương về giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, Đảng uỷ đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ quan nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Đảng uỷ Khối phê duyệt quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện quy chế phối hợp với Ban cán sự đảng về công tác cán bộ, trong quý I năm 2023, Đảng uỷ đã xem xét cho ý kiến nhận xét, đánh giá đảng viên và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 13 đảng viên để thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu đánh giá những kết quả đạt được của Đảng ủy cơ quan UBDT trong quý I. Về nhiệm vụ quý II, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn cho biết: Đảng ủy tiếp tục phối hợp tốt với Ban cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cần tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đảng thực hiện các kế hoạch công tác, đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ có tính chuyên sâu.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong quý II, Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Ủy ban để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt. Trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dun, nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiện toàn công tác cán bộ; công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện chuyển đổi số; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở…

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thông qua danh sách khen thưởng tập thể tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ cơ quan UBDT giai đoạn 2021 - 2023. Đồng thời cho ý kiến về việc thành lập Đảng bộ bộ phận Vụ Công tác dân tộc địa phương và triển khai công tác phát triển đảng.