Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc: Tổ chức điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị Đối ngoại toàn quốc

04:00 PM 14/12/2021 |   Lượt xem: 287 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ủy ban Dân tộc.

Tham dự điểm cầu trực tuyến có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ; Văn phòng Ban Cán sự Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các lãnh đạo thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Thành ủy Đà Nẵng…

Hội nghị đã đánh giá toàn diện những thành tựu của công tác đối ngoại trong 35 năm đổi mới; nhìn lại những bài học kinh nghiệm và nhận diện rõ hơn những vấn đề lớn đặt ra trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã phân tích rõ tình hình khu vực và thế giới, làm sâu sắc hơn đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, từ đó, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thời gian tới.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng.