Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 36, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12:15 PM 10/02/2023 |   Lượt xem: 362 |   In bài viết | 

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, tình hình triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2023 nhìn chung đạt kết quả tốt. Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên. Chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngay từ ngày đầu năm, Đảng ủy đã sớm ban hành các văn bản để triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, như: Chương trình làm việc, Nghị quyết lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và xây dựng các kế hoạch về công tác tuyên giáo, dân vận năm 2023.

Các tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy; kịp thời phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên; cấp ủy các tổ chức Đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên: Nhìn chung ổn định, yên tâm công tác, tuân thủ sự phân công của tổ chức; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trọng tâm trong tháng 02/2023, Đảng ủy cơ quan UBDT định hướng tiếp tục tập trung lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường nắm tình hình đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, tham mưu đề xuất hỗ trợ kịp thời những hộ nghèo, khó khăn nhằm giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS, tình hình thực hiện chính sách dân tộc, tham mưu kịp thời giải quyết, không để xảy ra tình hình phức tạp. Tiếp tục thực hiện các đề án, chính sách trong chương trình công tác. Trong đó, tập trung tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 như: Chương trình công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; Chương trình công tác tuyên giáo, công tác dân vận; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình công tác tuyên giáo và Kế hoạch công tác dân vận, kế hoạch chuyển đổi số và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy…

Đồng chí Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối, Phó Ban thường trực Ban Tổ chức, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh việc đánh giá bổ sung những kết quả đã đạt được trong tháng 01/2023, nêu ra những hạn chế và đề xuất giải pháp, hướng khắc phục để bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Đồng thời cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình công tác tuyên giáo, Chương trình công tác dân vận, Kế hoạch kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức và cán bộ của Đảng ủy năm 2023…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối, Phó Ban thường trực Ban Tổ chức, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị của Đảng ủy cơ quan UBDT. Đồng chí Nguyễn Khắc Tiến đề nghị Đảng ủy cơ quan UBDT cần cụ thể hóa các nội dung Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 của Đảng ủy khối; trong chương công tác kiểm tra, giám sát cần tách riêng nội dung của tổ chức Đảng và đảng viên để làm rõ nội dung; xây dựng Đề án tiếp nhận tổ chức đảng của các Trường chuyên biệt mới được sáp nhập về UBDT…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trong tháng 01/2023. Bí thư Đảng ủy đề nghị Đảng ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng trong triển khai nhiệm vụ đánh giá công tác xây dựng Đảng; tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết; kịp thời rà soát, kiện toàn tổ chức đảng; làm tốt công tác tư tưởng của đảng viên...

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu Văn phòng Ban cán sự Đảng tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị để hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm cụ thể, rõ ràng; Văn phòng Ban cán sự Đảng phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đề xuất, xin ý kiến xây dựng Đề án tiếp nhận các tổ chức đảng của các Trường chuyên biệt. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động trong năm 2023…

Tin khác