Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

11:20 AM 30/12/2022 |   Lượt xem: 1957 |   In bài viết | 
Ngày 30/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan UBDT, Bí thư và Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022 cho thấy, trong năm vừa qua, Đảng uỷ cơ quan UBDT đã chủ động, thường xuyên phối hợp với Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị và cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể cơ quan vững mạnh, hoàn thành cơ bản các nhiệm năm 2022.

Nổi bật trong những kết quả đạt được là công tác chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai xây dựng các dự án và các hợp phần thuộc các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và thực hiện các chương trình, dự án được Chính phủ giao; tham mưu xây dựng các văn bản để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức, bộ máy cơ quan công tác dân tộc…

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng luôn được Đảng ủy chú trọng thực hiện xuyên suốt và chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai tốt; thường xuyên nắm tình hình đảng viên để kịp thời định hướng tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn… của Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được Đảng ủy cơ quan thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; nội dung kiểm tra, giám sát bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đoàn Giám sát của Đảng uỷ Khối, qua kết quả giám sát của Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ đã ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại theo các nội dung Đoàn Giám sát yêu cầu.

Năm 2022, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc, có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì tốt các nội dung hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, đạt được kết quả cao. Nổi bật trong đó là việc chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh cơ quan tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

Với việc quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, năm 2022, BCH Đảng bộ UBDT đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác Đảng với 09 chỉ tiêu cụ thể và 15 nhiệm vụ trọng tâm. Qua 01 năm tổ chức thực hiện, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện 14/15 nhiệm vụ, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Bước sang năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trong của đất nước, năm thứ ba triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ cơ quan UBDT định hướng tiếp tục triển khai tốt công tác xây dựng đảng với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp với Ban cán sự đảng để lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, các vụ, đơn vị; cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Tại Hội nghị, với tinh thần xây dựng, các đại biểu đã phát biểu bổ sung nhiều ý kiến quan trọng nhằm đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong năm 2022, đồng thời thẳng thắn nêu lên những hạn chế đang tồn tại, phân tích nguyên nhân dẫn đến những hạn chế yếu kém, từ đó đề xuất giải pháp để tháo gỡ, giải quyết tốt hơn trong năm 2023. Các kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát cũng được đề cập và đánh giá kỹ lưỡng, bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào trong kế hoạch năm 2023. Các ý kiến đã phân tích, làm rõ hơn về kết quả sửa chữa, khắc phục sau khi có kết luận của đoàn giám sát, điều này cho thấy chuyển biến lớn về mặt nhận thức, về trách nhiệm thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ của Đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa Đảng ủy và Văn phòng Ban cán sự đảng trong năm 2022 vừa qua, đặc biệt là trong việc phối hợp lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng đảng luôn được thực hiện kịp thời; công tác lãnh đạo được thực hiện toàn diện.

Bí thư Ban cán sự đảng nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, đôi khi vì nhiều yếu tố mà hoạt động của Đảng bộ vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, như: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn chưa thực hiện thường xuyên; việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết có lúc chưa triển khai kịp thời tới cán bộ, đảng viên; việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng cán bộ đảng viên từ cơ sở đôi khi còn chưa sát sao.

Sang năm 2023, Bí thư Ban cán sự đảng đề nghị Đảng ủy cp quan UBDT tăng cường đổi mới công tác tổ chức, tính kịp thời trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết cho phù hợp hơn với tình hình thực tế; kiện toàn tổ chức bộ máy các tổ chức đảng, đoàn thể theo tổ chức bộ máy của cơ quan, trong đó có các Trường chuyên biệt mới chuyển về UBDT; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy và Ban cán sự đảng; phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị phải gắn với sinh hoạt hàng tháng của tổ chức đảng; tăng cường việc sinh hoạt hoạt chính trị, giải quyết các vấn đề về tư tưởng, tâm tư, tình cảm từ cấp chi bộ, định hình và phát huy vai trò của Chi ủy, Bí thư Chi bộ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; sinh hoạt chuyên đề phải lựa chọn chủ đề, nội dung gắn với chuyên môn của vụ, đơn vị, gắn với hình thức phù hợp, địa bàn phù hợp; tạo điều kiện và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công...); tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài cơ quan.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Ban cán sự đảng để đưa vào thực hiện và thể chế hóa trong năm 2023. Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, năm 2022 là năm hoạt động đầy trách nhiệm của Đảng ủy cơ quan UBDT, đem lại nhiều ý nghĩa trong kết quả hoạt động. Bước sang năm 2023, yêu cầu toàn thể đảng viên phát huy những kết quả đạt được, bám sát các nội dung định hướng năm 2023 để tăng cường phối hợp triển khai ngày càng hiệu quả hơn, chất lượng hơn.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân năm mới Quý Mão 2023, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chúc cá nhân đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng luôn được Đảng ủy chú trọng thực hiện xuyên suốt và chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai tốt; thường xuyên nắm tình hình đảng viên để kịp thời định hướng tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn… của Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được Đảng ủy cơ quan thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; nội dung kiểm tra, giám sát bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đoàn Giám sát của Đảng uỷ Khối, qua kết quả giám sát của Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ đã ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại theo các nội dung Đoàn Giám sát yêu cầu.

Năm 2022, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc, có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì tốt các nội dung hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, đạt được kết quả cao. Nổi bật trong đó là việc chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh cơ quan tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

Với việc quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, năm 2022, BCH Đảng bộ UBDT đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác Đảng với 09 chỉ tiêu cụ thể và 15 nhiệm vụ trọng tâm. Qua 01 năm tổ chức thực hiện, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện 14/15 nhiệm vụ, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Bước sang năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trong của đất nước, năm thứ ba triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ cơ quan UBDT định hướng tiếp tục triển khai tốt công tác xây dựng đảng với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp với Ban cán sự đảng để lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, các vụ, đơn vị; cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Tại Hội nghị, với tinh thần xây dựng, các đại biểu đã phát biểu bổ sung nhiều ý kiến quan trọng nhằm đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong năm 2022, đồng thời thẳng thắn nêu lên những hạn chế đang tồn tại, phân tích nguyên nhân dẫn đến những hạn chế yếu kém, từ đó đề xuất giải pháp để tháo gỡ, giải quyết tốt hơn trong năm 2023. Các kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát cũng được đề cập và đánh giá kỹ lưỡng, bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào trong kế hoạch năm 2023. Các ý kiến đã phân tích, làm rõ hơn về kết quả sửa chữa, khắc phục sau khi có kết luận của đoàn giám sát, điều này cho thấy chuyển biến lớn về mặt nhận thức, về trách nhiệm thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ của Đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa Đảng ủy và Văn phòng Ban cán sự đảng trong năm 2022 vừa qua, đặc biệt là trong việc phối hợp lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng đảng luôn được thực hiện kịp thời; công tác lãnh đạo được thực hiện toàn diện.

Bí thư Ban cán sự đảng nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, đôi khi vì nhiều yếu tố mà hoạt động của Đảng bộ vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, như: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn chưa thực hiện thường xuyên; việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết có lúc chưa triển khai kịp thời tới cán bộ, đảng viên; việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng cán bộ đảng viên từ cơ sở đôi khi còn chưa sát sao.

Sang năm 2023, Bí thư Ban cán sự đảng đề nghị Đảng ủy cp quan UBDT tăng cường đổi mới công tác tổ chức, tính kịp thời trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết cho phù hợp hơn với tình hình thực tế; kiện toàn tổ chức bộ máy các tổ chức đảng, đoàn thể theo tổ chức bộ máy của cơ quan, trong đó có các Trường chuyên biệt mới chuyển về UBDT; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy và Ban cán sự đảng; phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị phải gắn với sinh hoạt hàng tháng của tổ chức đảng; tăng cường việc sinh hoạt hoạt chính trị, giải quyết các vấn đề về tư tưởng, tâm tư, tình cảm từ cấp chi bộ, định hình và phát huy vai trò của Chi ủy, Bí thư Chi bộ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; sinh hoạt chuyên đề phải lựa chọn chủ đề, nội dung gắn với chuyên môn của vụ, đơn vị, gắn với hình thức phù hợp, địa bàn phù hợp; tạo điều kiện và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công...); tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài cơ quan.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Ban cán sự đảng để đưa vào thực hiện và thể chế hóa trong năm 2023. Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, năm 2022 là năm hoạt động đầy trách nhiệm của Đảng ủy cơ quan UBDT, đem lại nhiều ý nghĩa trong kết quả hoạt động. Bước sang năm 2023, yêu cầu toàn thể đảng viên phát huy những kết quả đạt được, bám sát các nội dung định hướng năm 2023 để tăng cường phối hợp triển khai ngày càng hiệu quả hơn, chất lượng hơn.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân năm mới Quý Mão 2023, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chúc cá nhân đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xuân Thường