Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

04:24 PM 06/07/2020 |   Lượt xem: 218 |   In bài viết | 

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 đồng chí.  Đại hội đã tiến hành thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Cũng trong phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội cấp trên; tham gia ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên, việc triển khai lấy ý kiến thảo luận tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ UBDT được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng; dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết. Nội dung các ý kiến góp ý có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá khá đầy đủ và sát với thực tiễn của đất nước, qua đó đã có nhiều đề xuất cụ thể được tổng hợp, bổ sung thêm vào báo cáo.

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai - ngày 07/7/2020.

Xuân Thường

Tin khác