Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

04:04 PM 25/12/2018 Lượt xem: 824 In bài viết

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã quán triệt các nội dung của Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 12 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Theo đó, quy định bao gồm: nguyên tắc, phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm… Theo quy định, phiếu tín nhiệm được thể hiện với các mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Căn cứ theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn và các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Với tinh thần thống nhất, khách quan, dân chủ, các đại biểu thuộc thành phần tham dự đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã đạt số phiếu “tín nhiệm cao” rất cao, không đồng chí nào có phiếu “tín nhiệm thấp”.

Hải Anh