Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc kiểm tra công tác Đảng tại Chi bộ Vụ địa phương II

05:42 PM 04/07/2017 Lượt xem: 478 In bài viết

Theo báo cáo từ phía Chi bộ Vụ địa phương II, trong những năm qua, cấp ủy, chi bộ Vụ Địa phương II luôn duy trì tổ chức các cuộc họp hàng tháng, quý theo quy định; kịp thời triển khai, phổ biến cho cán bộ đảng viên trong Chi bộ, công chức và người lao động đơn vị được học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ luôn tổ chức các buổi sinh hoạt, ôn lại truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cho cán bộ, đảng viên và quần chúng .

Với chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn các tỉnh duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên (13 tỉnh), tập thể Lãnh đạo Vụ Địa phương II đã chỉ đạo các cơ quan công tác dân tộc các địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kịp thời nguồn vốn, chỉ đạo, hướng dẫn cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; quan tâm đến công tác nắm tình hình vùng đồng bào; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra để các chính sách dân tộc được thực thi có hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Bảy đánh giá cao những thành tích của Chi bộ Vụ Địa phương II đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Võ Văn Bảy cũng lưu ý các đảng viên trong Chi bộ cần nâng cao cảnh giác trong tình hình mới, đặc biệt là trong thời kỳ bùng nổ thông tin, mạng xã hội như hiện nay. Thông qua Hội nghị, đoàn công tác đã ghi nhận và báo cáo lại Đảng ủy để có những chỉ đạo kịp thời, phù hợp thời gian tới.

Thiên Đức