Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết một lòng, đề cao trách nhiệm, vì sự phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi

04:07 PM 07/07/2020 |   Lượt xem: 232 |   In bài viết | 

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; cùng dự có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía UBDT có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Lê Sơn Hải, Y Thông, Hoàng Thị Hạnh và đại diện các tổ chức, đoàn thể Cơ quan UBDT cùng 119 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu, ưu tú đại diện cho các tổ chức đảng trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nông Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong không khí cả nước sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII được tổ chức ngay sau khi Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại kỳ họp thứ 9 (ngày 19/6/2020). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, một bước ngoặt đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi cũng như đối với ngành công tác dân tộc cả nước.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ cơ quan UBDT khóa VII, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đề nghị, các đại biểu tham dự Đại hội phát huy trí tuệ, tâm huyết để đóng góp các ý kiến vào các văn kiện của Đại hội. Thành công của Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự phát triển của Cơ quan UBDT nói riêng, lĩnh vực công tác dân tộc nói chung trong những năm tiếp theo.

 

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VII nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng tư tưởng, quán triệt cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các quy định của Đảng; cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc luôn coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng chi bộ. Trong đó, Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc đã chú trọng các chuyên đề về công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy cơ quan UBDT đã kết nạp được 81 đảng viên mới, quyết định công nhận đảng viên chính thức 96 đồng chí.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, Đảng ủy cơ quan UBDT và Ban Cán sự đảng UBDT đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tập trung cao độ trong công tác xây dựng đề án, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách mang tính chiến lược, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng DTTS và miền núi. Đặc biệt, Đề án tổng thể phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 là một dấu mốc lịch sử của lĩnh vực công tác dân tộc. Ngày 19/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, với 452/452 đại biểu biểu quyết tán thành.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó chú trọng, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, trọng tâm là triển khai CTMTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng các đề án, chính sách vùng DTTS và miền núi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

 

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghe các tham luận đóng góp vào các văn kiện: Báo cáo chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhất trí cao với nội dung các văn kiện trình Đại hội, các tham luận đã đóng góp một số giải pháp về tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở thực tiễn địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ tới.

Nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy đã chủ động cùng với Ban Cán sự Đảng xây dựng quy chế phối hợp và thực hiện có hiệu quả các nội dung trong quy chế; từ đó đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

“Đó là một trong những yếu tố có tính nền tảng để lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là bài học kinh nghiệm quý rút ra từ thực tiễn trong hoạt động của tổ chức Đảng, cần tiếp tục hoàn thiện, nâng tầm, để thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến, nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ vừa qua cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, chung sức, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đạt được những kết quả đáng khích lệ, mang dấu ấn lịch sử. Đầu tiên, nhờ nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng nên Đảng bộ Cơ quan UBDT đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ủy quyền kết nạp đảng viên và kỷ luật đến mức khai trừ đảng viên. Sự kiện này là dấu mốc rất đáng ghi nhớ trong lịch sự xây dựng và phát triển của Đảng bộ Cơ quan UBDT.

“Mới đây nhất, ngày 03/7, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 222, thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho đánh giá và đề xuất phương án chuyển 4 Trường dự bị đại học (gồm: Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương; Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn; Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang; Dự bị đại học TP Hồ Chí Minh); Trường Hữu nghị T78; Trường Hữu nghị 80 và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc về Ủy ban Dân tộc quản lý để góp phần đào tạo nguồn cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; đồng thời, sau gần 10 năm mong đợi, cuối năm 2019, chúng ta đã hoàn thành tòa nhà làm việc của UBDT, một cơ ngơi làm việc khá hiện đại, khang trang, sạch đẹp ”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến thông tin.

 “Có thể nói, Đảng bộ chúng ta đã được cấp trên ngày càng tin tưởng, giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tôi mong muốn và tin tưởng sâu sắc rằng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức UBDT sẽ đoàn kết một lòng, đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt sứ mệnh mà cấp trên đã trao cho, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan UBDT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Sơn Minh Thắng khẳng định: Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT cũng như những ý kiến tham luận tại Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Do đó, ngay sau Đại hội này, BCH khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hằng năm; bàn kỹ các giải pháp và có lộ trình cụ thể để phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBDT để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa mới. Theo đó, 16 đồng chí đã trúng cử vào BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBDT; đồng chí Nguyễn Thu Minh - Chánh văn phòng Ban Cán sự đảng và Đảng ủy tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBDT; đồng chí Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Cơ quan UBDT. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh nổi bật tại Đại hội:

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII do các đoàn viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên thể hiện

Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức Chào cờ

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng các đồng chí BCH khóa VII đã hoàn thành nhiệm vụ, không tiếp tục tham gia BCH khóa VIII.

Nhóm phóng viên

Tin khác