Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBDT họp về hoàn thiện Cổng thông tin Đảng bộ cơ quan và triển khai một số nội dung trọng tâm

07:57 PM 15/04/2021 |   Lượt xem: 942 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin đã báo cáo kết quả công tác phối hợp, nâng cấp, cập nhật Cổng thông tin Đảng bộ cơ quan UBDT. Theo đó, các cấu trúc nội dung thông tin, vị trí đặt liên kết, các giao diện cơ bản, công tác bàn giao, hướng dẫn cập nhật tin bài và quản trị đã được Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy (BCSĐ&ĐU) triển khai hoàn thành theo kế hoạch. Đến nay, Văn phòng BCSĐ&ĐU đã chủ động trong việc cập nhật các thông tin để đăng tải lên Cổng thông tin Đảng bộ cơ quan.

Đánh giá cao sự chuẩn bị và phối hợp trong xây dựng Cổng thông tin Đảng bộ cơ quan của Văn phòng BCSĐ&ĐU và Trung tâm Thông tin, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao đổi, góp ý cụ thể về giao diện, cấu trúc thông tin và đề xuất bổ sung thêm một số chuyên mục để tạo sự thuận tiện, dễ theo dõi và tìm kiếm thông tin trên Cổng thông tin Đảng bộ cơ quan.

Ghi nhận các nỗ lực của hai đơn vị trong xây dựng Cổng thông tin Đảng bộ cơ quan, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đề nghị: Trên tinh thần nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng tổ chức Đảng và góp phần trong cải cách hành chính, Cổng thông tin Đảng bộ cơ quan UBDT cần liên tục được đổi mới, cập nhật thông tin đầy đủ, với giao diện thân thiện và dễ dàng trong khai thác, tìm kiếm thông tin. Để hoàn thiện Cổng thông tin Đảng bộ trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy đề nghị Văn phòng BCSĐ&ĐU tiếp tục rà soát, bổ sung các chuyên mục thông tin phù hợp với tình hình hoạt động của Đảng bộ cơ quan; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động liên quan đến sinh hoạt chuyên đề, cung cấp tin/bài hoạt động cho các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan; xem xét đề xuất tổ chức cuộc thi nhằm phát động các đồng chí đảng viên tham gia viết các tin/bài trên Cổng thông tin Đảng bộ; xây dựng quyết định thành lập Tổ Biên tập nội dung thông tin do 01 đồng chí Thường vụ Đảng ủy phụ trách và đề xuất bố trí kinh phí để Tổ Biên tập triển khai các nhiệm vụ được phân công...

Theo kế hoạch, phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ triển khai một số nội dung trọng tâm như: Công tác quy hoạch Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo Đoàn thanh niên cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2022-2027; Thông qua dự thảo Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy và một số nội dung khác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Thành lập Chi bộ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Kiểm điểm công tác xây dựng quý I, Chương trình, nhiệm vụ quý II; Thông qua dự thảo Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng; Thông qua Tờ trình Báo cáo công tác phát triển Đảng; Thông qua dự thảo Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 7...

Tin khác