Sinh hoạt Chuyên đề: Chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ và kiểm soát thủ tục hành hành chính

06:00 PM 30/08/2022 |   Lượt xem: 1530 |   In bài viết | 

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Dự và chỉ đạo định hướng buổi sinh hoạt có đồng chí Vũ Trung Kiên, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; đồng chí Phạm Bình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; tham dự buổi sinh hoạt còn có các đồng chí Bí thư, đảng viên các chi bộ Phòng: Tổng hợp, Hành chính - Quản trị, Kế toán - Tài vụ.

Đây là Chuyển đề gắn với việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ bổ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025,Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 và là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Chi bộ trong năm 2022.

Đồng chí Bùi Minh Trịnh trình bầy nội dung Báo cáo chuyên đề: Chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trên Chi bộ Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính đã tham mưu Đảng bộ bộ phận Văn phòng trình Lãnh đạo Ủy ban triển khai các Đề án: Xây dựng phần mềm và đầu tư trang thiết bị triển khai Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Xây dựng cơ sở hạ tầng và phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ của UBDT; Thành lập bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của UBDT. Trong đó có nhiệm vụ xây dựng hệ thông thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT và Cổng dịch vụ công nhằm kết nối với Cổng quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu góp ý tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đại biểu tham dự đã phân tích, chỉ ra một số nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó đề ra các giải pháp, có lộ trình cụ thể, nhằm thực hiện việc có hiệu quả chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ và kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, đề nghị trong phần giải pháp, kiến nghị, cần ghi rõ các nội dung kiến nghị với từng cấp lãnh đạo để có những đề xuất phù hợp, hiệu quả. Cùng với đó, đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban, Đảng ủy cơ quan chỉ đạo tăng cường khai thác ứng dụng Phòng họp số, trong cả các phiên họp nội bộ của vụ, đơn vị, các phiên sinh hoạt Chi bộ thường kỳ của các tổ chức đảng, góp phần tiết kiệm chi phí hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần triển khai thành công Kế hoạch chuyển đổi số của UBDT.

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề

Phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận Văn phòng đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm trong xây dựng chuyên đề của Chi bộ phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính. Đây là chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị được giao và trong công tác chuyển đổi số của UBDT. Đề nghị Chi bộ tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chuyên đề, đặc biệt cần có đánh giá thực trạng, nguyên nhân khách quan, chủ quan và các giải pháp cho từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ được giao. 

Lĩnh hội, tiếp thu ý kiến của đồng chí Vũ Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận Văn phòng, đồng chí Phạm Bình Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn phòng, ý kiến của các đồng chí đại biểu và các đảng viên tham dự buổi sinh hoạt, đồng chí Bùi Thị Hiền - Bí thư Chi bộ cho biết: Mặc dù việc ký số, số hóa và gửi nhận văn bản điện tử trong chỉ đạo điều hành đã đạt tỷ lệ 100% đối với văn bản đi, văn bản đến (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước) tại bộ phận văn thư cơ quan, tuy nhiên việc sử dụng chữ ký của người có thẩm quyền, giải quyết công việc trên môi trường mạng vẫn còn chưa đạt như mong muốn; thay đổi thói quen sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử thay thế văn bản, hồ sơ giấy truyền thống trong xử lý công việc cần là một việc làm không đơn giản, cần phải thời gian và sự quyết tâm của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Văn phòng, của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc. Mặc dù nguồn nhân sự thực hiện công tác văn thư, lưu trữ  và kiểm soát thủ tục hành chính còn thiếu nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của của Lãnh đạo Ủy ban, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn phòng, sự nỗ lực, quyết tâm của đảng viên trong Chi bộ, dự kiến quý IV/2023 hệ thống phần mềm phục vụ chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ và kiểm soát thủ tục hành chính sẽ đưa vào hoạt động, đây sẽ là những giải pháp bằng công nghệ số phục vụ hữu hiệu trong chỉ đạo, điều hành xử lý công việc, lưu trữ, khai thác tài liệu  và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, góp phần thành công của công tác chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc nói riêng cũng như yêu cầu Chính phủ điện tử nói chung.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Bùi Thị Hiền xin tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí đảng viên, đại biểu dự họp đặc biệt ý kiến chỉ đạo của của đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận Văn phòng, đây là những ý kiến quý báu, quan trọng để trong thời gian tới, Chi bộ Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp, đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thành công chung trong công tác chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc.

Thay mặt Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban, đồng chí Vũ Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban đã trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Bùi Hồng Loan

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban, đồng chí Vũ Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban đã trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Bùi Hồng Loan, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính.

Tin khác