Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và an toàn thông

08:33 AM 26/07/2022 |   Lượt xem: 544 |   In bài viết | 

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính giáo dục và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. 

Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp có chức năng quản lý Nhà nước giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng và truyền thông số. Nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu về lĩnh vực công nghệ thông tin, ngày 19/7/2022, Chi bộ Trung tâm thông tin đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin”. 

Tại buổi sinh hoạt một số nội dung đã được các đồng chí đảng viên thảo luận làm rõ hơn về khái niệm: chuyển đổi số; số hóa… Đối với nhà nước, chuyển đổi số dùng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi trải nghiệm người dùng với các dịch vụ do nhà nước cung cấp, thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước; Đối với kinh doanh, dễ nhận biết nhất của chuyển đổi số đó là cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác, kịp thời hơn, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên... những điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao, góp phần gia tăng năng suất lao động. Chuyển đổi số là cụm từ được nhắc đến bên cạnh các khái niệm như điện toán đám mây, big data, blockchain,... và được coi như một xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng số 4.0.

Chuyển đổi số thực chất là quá trình thay đổi, không chỉ về hạ tầng vật chất mà còn phải thay đổi về ý thức của con người. Trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020) cũng nêu rõ quan điểm "chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi về nhận thức"; "nhận thức đóng vai trò quyết định và người dân là trung tâm của chuyển đổi số". Nhiệm vụ đầu tiên để thực hiện chuyển đổi số cũng là nhiệm vụ chuyển đổi về nhận thức, khó nhất trong chuyển đổi số cũng là thay đổi về nhận thức…

Chương trình chuyển đổi số tại cơ quan Ủy ban Dân tộc các nội dung được triển khai như: Năm 2021, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 674 QĐ-UBDT ngày 05/10/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm trưởng ban, các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tham gia thành viên Ban chỉ đạo; Quyết định số 782/QĐ-UBDT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Ban hành kế hoạch chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025; Tuyên truyền về nhiệm vụ chuyển đổi số; Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo vu, đơn vị về chuyển đổi số và Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin kỹ năng số, phân tích, xử lý dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin; Dự án Nâng cấp khung kiến trúc Chính phủ điện tử của UBDT phiên bản 2.0; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu thống kê ngành về thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số; xây dựng Phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp và máy chủ; Hệ thống máy chủ và lưu trữ điện tử; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính UBDT; Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025...

Một số ý kiến đề xuất Trung tâm Thông tin là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan Ủy ban Dân tộc cần chủ động tham mưu giúp Bộ trưởng Chủ nhiệm các giải pháp cụ thể để thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; tích cực tham gia vào thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 26/10/2021 về sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác Đảng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Chi bộ Trung tâm Thông tin nhất trí cao việc cần thiết ban hành Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin”.

 

Th.s Lê Văn Hùng (Trung tâm Thông tin)

Tin khác