Đại hội Chi bộ Vụ Tuyên truyền nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

10:00 PM 19/08/2022 |   Lượt xem: 771 |   In bài viết | 

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chúc mừng cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới

Theo Báo cáo Tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 cho thấy, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Chi bộ đã phối hợp cùng tập thể Lãnh đạo Vụ tập trung chỉ đạo, điều hành và các đảng viên trong Chi bộ đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tập thể Chi bộ luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đảng viên giữ vai trò lãnh đạo trong đơn vị; đảm bảo công khai, minh bạch trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm đã được quyết tâm triển khai, hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch công tác như: Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg về việc Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021; Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021; thu thập, tổng hợp thông tin, nắm tình hình dư luận xã hội vùng DTTS và miền núi; Xây dựng kế hoạch Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, củng cố tình hữu nghị của cộng đồng các DTTS dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu ý kiến tại Đại hội

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao trong phân công tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030,  Chi bộ Vụ Tuyên truyền đã chỉ đạo và ra Nghị quyết chuyền đề nhằm đưa một số đề án, chính sách đanh triển khai ở vùng DTTS và miền núi đã hết hiệu lực (như Quyết định 45/QĐ-TTg; Quyết định 1163/QĐ-TTg; công tác thông tin, đối ngoại...) tích hợp vào các nội dung thực hiện Chương trình MTQG, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn...

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã tổ chức được 10 đợt sinh hoạt chuyên đề, trong đó có 05 đợt sinh hoạt được tổ chức tại cơ quan, thu hút được đông đảo sự tham gia, góp ý của đảng viên trong Chi bộ như chuyên đề: Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận dụng tư tưởng này trong nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào DTTS&MN trong giai đoạn hiện nay; Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền Đề án tổng thể và Chương trình MTQG”. Ngoài các đợt sinh hoạt chuyên đề tổ chức tại đơn vị, Chi bộ đã tổ chức được 5 đợt sinh hoạt chuyên đề được tổ chức tại các địa phương với nhiều chuyên đề phong phú, phù hợp với thực tiễn tại cơ sở. Có thể khẳng định các đợt sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ luôn tạo được sự hứng khởi tham gia của đảng viên, tạo sức lan tỏa từ đó đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đảng viên trong Chi bộ biểu quyết tại Đại hội

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Chi bộ Vụ Tuyên truyền tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo; nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trọng tâm tuyên truyền nội dung Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới và Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030; tuyên truyền công tác xây dựng Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030.

Tại Đại hội, các đảng viên đã trao đổi ý kiến góp ý cho Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ và tham luận một số chủ đề như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, củng cố mối quan hệ giữa cộng đồng DTTS các nước dọc tuyến biên giới; phát huy vai trò của đảng viên, triển khai công tác phối hợp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS...

Các đảng viên bỏ phiếu bầu cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng đánh giá: Cùng với các thành tích đạt được chung của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua, công tác sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ đã gắn liền với các hoạt động thông tin, tuyên truyền, được tổ chức phong phú, đa dạng, gắn với các hoạt động thực tế ở địa bàn vùng DTTS. Các hoạt động của Chi bộ đã góp phần tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận, chia sẻ giữa các đồng chí đảng viên, giữa lãnh đạo và chuyên viên của Vụ. Thời gian qua, Chi bộ đã lãnh đạo, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, cùng nhau vượt qua khó khăn trong giai đoạn tập trung phòng, chống đại dịch COVID-19.

Để hoàn thành các Nghị quyết, kế hoạch công tác của Chi bộ, của Vụ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ cần tiếp tục quan tâm đến nội dung sinh hoạt, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác phối hợp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đặc biệt trong xây dựng Chiến lược truyền thông, thực hiện Chương trình MTQG; xây dựng phong trào tự học tập, nâng cao trình độ, kiến thức về thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh mới...

Tập thể đảng viên trong Chi bộ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích nổi bật mà Chi bộ Vụ Tuyên truyền đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề nghị Chi bộ phát huy dân chủ, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, từ đó xác định nguyên nhân và giải pháp để triển khai thành công trong nhiệm kỳ tới. Cấp ủy và lãnh đạo Vụ cần bám sát sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Ủy ban để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; chú trọng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, đảm bảo tính khoa học, chuyên nghiệm và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tuyên truyền nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tuyên truyền nhiệm kỳ 2022 - 2025.