Đại hội Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nhiệm kỳ 2022 - 2025

01:39 PM 23/08/2022 |   Lượt xem: 665 |   In bài viết | 

Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng chúc mừng Đại hội Chi bộ thành công tốt đẹp và chụp ảnh lưu niệm với tập thể Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nhiệm kỳ 2022 - 2025

Là Chi bộ mới được thành lập từ tháng 5/2021, Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG có khối lượng công việc rất lớn và cấp bách trong triển khai các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; cùng với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, tập thể Chi ủy, Chi bộ giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm. Các đồng chí trong Chi ủy luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như: Trực tiếp tham mưu, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG; Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các vụ, đơn vị rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình MTQG, tham mưu Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cùng với đó là công tác phối hợp, tham mưu trình phê duyệt: Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG; Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG; Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG; Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG...

Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Với mục tiêu phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đoàn thể, xác định phương hướng chỉ đạo có trọng tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đảng viên trong Chi bộ.

Tại Đại hội, là một Chi bộ mới được thành lập, với nhiều nhiệm vụ chính trị tương đối đặc thù, các đảng viên đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, góp ý dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội, từ đó góp phần đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới. Một số ý kiến đề nghị cần lồng ghép các nội dung sinh hoạt chuyên đề, gắn chặt với công tác, nhiệm vụ chuyên môn; đa dạng hóa các hoạt động, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể; nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò, thế mạnh của từng đảng viên; tăng cường nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị của đảng viên để tiếp tục đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới...

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng nhấn mạnh: Mặc dù là Chi bộ mới được thành lập, Chi bộ Văn phòng Chương trình MTQG đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thu Minh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ mới, để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Thu Minh đề nghị Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm; bám sát vào sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy, tập trung nâng cao chất lượng về công tác tham mưu trong triển khai hiệu quả Chương trình MTQG. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21/KL-TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng chúc mừng các đồng chí được bầu vào Cấp ủy Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tin khác