Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới và sinh hoạt chuyên đề

04:03 PM 18/05/2021 |   Lượt xem: 504 |   In bài viết | 

Đồng chí Lò Quang Tú, Bí thư Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Huệ

Tại Lễ kết nạp, đồng chí Phạm Bình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban, Phó Bí thư Chi bộ Kế toán - Tài vụ, Quản trị - Bảo vệ, Đội xe đã công bố Quyết định Kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Huệ.

Trong không khí trang nghiêm của buổi Lễ, ngay sau khi nhận Quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Huệ đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng Cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, thực hiện đúng Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác đoàn thể, nữ công…

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ cũng gửi lời trân trọng cảm ơn đến Chi bộ Kế toán - Tài vụ, Quản trị - Bảo vệ, Đội xe đã bồi dưỡng, giúp đỡ để đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời xin hứa sẽ luôn phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng của Chi bộ.

Các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ Kế toán - Tài vụ, Quản trị - Bảo vệ, Đội xe chúc mừng đồng chí Đảng viên mới

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lò Quang Tú, Bí thư Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban, Bí thư Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban, Bí thư Chi bộ Kế toán - Tài vụ, Quản trị - Bảo vệ, Đội xe chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Huệ đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với cương vị và trọng trách của người Đảng viên, mong muốn đồng chí Nguyễn Thị Huệ gương mẫu, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn, đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Huệ đẩy mạnh các phong trào xung kích, tình nguyện của Đoàn Thanh niên để phát huy vai trò của tuổi trẻ Văn phòng Ủy ban, góp phần đưa phong trào Đoàn vào sự phát triển thực chất, góp phần vào triển khai thành công kế hoạch công tác của Văn phòng Ủy ban.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Chi bộ đã phân công đồng chí Vũ Mạnh Tuấn trực tiếp giúp đỡ, dìu dắt Đảng viên mới trong thời gian thử thách.

Ngay sau buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới, nhân dịp Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hổ Chí Minh, Chi bộ Kế toán - Tài vụ, Quản trị - Bảo vệ, Đội xe (Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, gắn với thực hành tiết kiệm tại Văn phòng Ủy ban”. Đây là chuyên đề với nội dung rất thiết thực, gắn chặt với triển khai các nhiệm vụ công tác của Văn phòng Ủy ban.