Đại hội Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

10:13 PM 22/05/2020 |   Lượt xem: 254 |   In bài viết | 

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan; tích cực, chủ động trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Ủy ban; đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác, ổn định tư tưởng, tập trung, đoàn kết, tạo được sự đồng thuận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy cơ quan và Lãnh đạo Ủy ban giao.

Kết quả qua các mặt công tác cho thấy, Đảng bộ Bộ phận Văn phòng UB đã kịp thời chỉ đạo làm tốt công tác tổng hợp, đổi mới công tác tham mưu xây dựng các báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình vùng dân tộc và miền núi; xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBDT; tham mưu, xây dựng Quy chế làm việc của UBDT; kịp thời thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban.

 

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ phận, Văn phòng UBDT luôn thực hiện chặt chẽ công tác văn thư lưu trữ; làm tốt công tác kế toán, tài vụ; hoàn thành tốt công tác quản trị, bảo vệ; chủ động thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính... Văn phòng đại diện của UBDT tại Tp.Hồ Chí Minh luôn chủ động trong xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hằng năm để triển khai, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc, các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình hoạt động của Đảng bộ Bộ phận Văn phòng UB còn gặp một số hạn chế, khuyết điểm như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đôi lúc chưa kịp thời so với yêu cầu đặt ra; công tác theo dõi, tổng hợp thông tin phục vụ Lãnh đạo Ủy ban tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt nhất so với yêu cầu đặt ra; công tác tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chưa thực sự thường xuyên, liên tục; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đôi khi còn chậm so với kế hoạch.

Phát huy những ưu điểm đạt được, quyết tâm khắc phục những tồn tại hạn chế, bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bộ phận Văn phòng UBDT đề ra phương hướng: Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng; đổi mới phương pháp lãnh đạo, nội dung hình thức sinh hoạt để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể nhằm mục tiêu xây dựng Đảng bộ Bộ phận Văn phòng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Đảng viên phát biểu tham luận đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội

Để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị, tại Đại hội, các Đảng viên trong Đảng bộ Bộ phận đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các nội dung liên quan đến: Đổi mới việc học tập và triển khai nghị quyết của Đảng gắn với sinh hoạt chi bộ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phát huy vai trò của Chi bộ Văn phòng đại diện của UBDT tại Tp.Hồ Chí Minh trong thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Bộ phận Văn phòng UBDT.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban trong nhiệm kỳ vừa qua. Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Với sự nỗ lực của tập thể Đảng bộ, Văn phòng UBDT đã có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ, trong tổ chức triển khai công việc, phát huy tốt công tác phối hợp trong triển khai công việc. Đảng bộ triển khai tốt công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể Đảng viên, qua đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn yêu cầu Đảng bộ Bộ phận Văn phòng chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy kết quả đạt được, trong đó lưu ý: Đảm bảo triển khai công việc có tính kế hoạch, cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho hằng tuần, tháng, quý và năm, xác định mục tiêu cụ thể cũng như các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện; đánh giá lại những khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua để có biện pháp khắc phục; bám sát các yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Ủy ban, đặc biệt là của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT để làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách có trách nhiệm, hiệu quả; từng đồng chí đảng viên trong Đảng bộ phải có ý thức chủ động nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực để công tác tham mưu ngày càng có chiều sâu và chất lượng.

Bí thư Đảng ủy đề nghị, Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban cần tiếp tục quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị; nâng cao tính chủ động, khoa học trong công tác tham mưu; coi trọng công tác kiểm tra giám sát hằng năm; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn phòng UBDT nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng đồng chí Lò Quang Tú được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Đảng bộ Bộ phận Văn phòng UBDT tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Ngay sau khi ra mắt tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn phòng UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành Hội nghị lần thứ I, bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ. Kết quả, đồng chí Lò Quang Tú được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban; đồng chí Ngô Quang Hải được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban.

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Xuân Thường