Đại hội Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

02:38 PM 18/06/2020 |   Lượt xem: 709 |   In bài viết | 

Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2016-2020, Đảng ủy luôn làm tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức chính quyền, đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ, Lãnh đạo UBDT giao, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, khách quan, tổ chức họp định kỳ hàng tháng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thực hiện đúng nguyên tắc Đảng, tạo nên sự đoàn kết của các đồng chí Đảng viên, viên chức thành một khối đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của các cán bộ đảng viên.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và dự nguồn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể; chủ động nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đảng ủy HVDT luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu trong công tác đảng đó là lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo hướng gắn chặt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng, xuất bản tạp chí,... với nhiệm vụ chính trị của UBDT; tham gia ngày càng sát sao và có chiều sâu các hoạt động cung cấp cơ sở khoa học, tư vấn, phản biện trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc,…

Đảng ủy HVDT đã phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như: nhiệm vụ về bồi dưỡng; nhiệm vụ đào tạo, khảo thí, đảm bảo chất lượng, bồi dưỡng dự bị đại học; nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chiến lược chính sách dân tộc; các công tác phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn...

Đồng chí Trần Trung - Bí thư Đảng bộ bộ phận HVDT nhiệm kỳ 2016-2020 phát biểu tại Đại hội

Để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị, tại Đại hội, các Đảng viên trong Đảng bộ bộ phận cũng đã tham gia đóng góp nhiều tham luận xoay quanh các nội dung như: Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại HVDT; giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội của HVDT…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ bộ phận HVDT trong nhiệm kỳ 2016-2020 vừa qua. Bí thư Đảng ủy khẳng định, Đảng bộ bộ phận HVDT đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy; tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vui mừng trước những kết quả đạt được, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn cũng đề nghị Đại hội cần nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, qua đó xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh tới 8 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu Đảng bộ bộ phận HVDT chú trọng triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; Cấp ủy, lãnh đạo HVDT quán triệt sâu sắc và bám sát sự lãnh đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo UBDT để chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 52 của Đảng ủy cơ quan UBDT; Xây dựng đội ngũ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên có chất lượng; Đẩy mạnh cộng tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các tổ chức Đảng; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; chú trọng phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng; Trước mắt và lâu dài chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; Lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong cơ quan hoạt động và hoạt huy tốt vai trò, thi đua thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận HVDT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Đảng bộ bộ phận HVDT tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 06 đồng chí. Ngay sau khi ra mắt tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ HVDT nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành Hội nghị lần thứ I, bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận. Kết quả, đồng chí Bế Trung Anh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ HVDT; đồng chí Trần Trung được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ HVDT.

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông quan dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Xuân Thường