Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2017 - 2020

02:26 PM 22/09/2017 |   Lượt xem: 876 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng và đồng chí Hoàng Đức Thành Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, cấp ủy Chi bộ Vụ Tổng hợp đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo chính quyền của Vụ trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ công tác hằng năm và động viên công chức, đảng viên nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, như: Công tác tổng hợp; nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ, điều tra cơ bản và môi trường (trong nhiệm kỳ, Vụ Tổng hợp đã tham mưu quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện 50 đề tài khoa học thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia, 16 đề tài khoa học cấp Bộ, 10 dự án điều tra cơ bản và 07 dự án bảo vệ môi trường).

Đồng chí Hoàng Đức Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan UBDT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Chi bộ đã có sự đổi mới căn bản, toàn diện và tiến bộ rõ rệt trong công tác xây dựng đảng. Tập thể cấp ủy và Chi bộ luôn đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Đảng viên tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường, tư tưởng vững vàng; có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Chi bộ còn một số hạn chế như: Hình thức tổ chức sinh hoạt Chi bộ mặc dù đã có nhiều đổi mới nhưng một số buổi sinh hoạt vẫn còn nặng về công tác chuyên môn; số buổi sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều, chất lượng chưa được như mong muốn. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc theo dõi nắm bắt tình hình vùng DTTS&MN có lúc, có nơi còn chưa thật sâu sát; chất lượng một số đề tài khoa học cấp Bộ chưa được như mong muốn...

Bước sang nhiệm kỳ mới (2017 - 2020), Chi bộ Vụ Tổng hợp định hướng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, Chỉ thị, Nghị quyết. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Chi bộ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền, chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đức Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan UBDT đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Tổng hợp trong nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đồng chí yêu cầu, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi ủy Chi bộ cần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề quan trọng, tạo sự đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất tốt; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy định việc quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên.

Các đồng chí Đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Tập thể Chi bộ Vụ Tổng hợp thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Trong không khí nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Sỹ Tá giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Chí Trung giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Hà Thị Mai Phương là Chi ủy viên.

Xuân Thường