Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2017 - 2020

10:03 AM 13/09/2017 Lượt xem: 309 In bài viết

Tập thể đảng viên của Chi bộ Vụ Pháp chế

Nhiệm kỳ 2015 - 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự, Đảng ủy cấp trên cùng tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên, công chức, Chi bộ Vụ Pháp chế đã đạt được nhiều kết quả trong lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ và lãnh đạo đoàn thể quần chúng, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra.

Vụ Pháp chế đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao: Tham mưu, hoàn thiện Bộ hồ sơ Luật Dân tộc, Luật Hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi; tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị định 05 về công tác dân tộc; phối hợp xây dựng Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”; hoàn thành công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS theo Tiểu Đề án 2; tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, các quy định pháp luật liên quan và chính sách dân tộc trên Cổng Thông tin điện tử của UBDT; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý...

Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Vụ Pháp chế hướng tới mục tiêu: Đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác pháp chế, thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Sơn Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ Vụ Pháp chế đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để phát huy hơn nữa vai trò của Chi bộ và đảng viên trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Lê Sơn Hải đề nghị: Chi bộ cần chú trọng việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu, sáng tạo của mỗi đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy cơ quan, đồng chí Nguyễn Sĩ Tá, Ủy viên BCH Đảng ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Pháp chế và đề nghị Chi bộ cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đảng viên; quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng, công tác kiểm tra giám sát; sáng suốt lựa chọn, bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ mới để Chi bộ luôn hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu ra Chi ủy Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Chí Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Đỗ Văn Lâm, chi ủy viên.