Đại hội Chi bộ Tạp chí Dân tộc nhiệm kỳ 2017 - 2020

10:42 AM 13/09/2017 Lượt xem: 775 In bài viết

Đại hội tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Tạp chí Dân tộc nhiệm kỳ 2017 - 2020

Nhiệm kỳ 2015 - 2017, tập thể Chi ủy, Chi bộ Tạp chí Dân tộc đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao: biên tập, xuất bản, phát hành ấn phẩm Tạp chí Dân tộc và các ấn phẩm khác được giao với chất lượng nội dung cao, đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định của Luật Báo chí, phù hợp với đối tượng thụ hưởng.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ tiếp tục đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao chất lượng ấn phẩm; định hướng và tạo điều kiện để đội ngũ những người làm báo tại đơn vị ngày càng trưởng thành về chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả, Tạp chí đã xuất sắc đạt giải Đặc biệt, Giải Báo chí toàn quốc viết về đề tài dân số kế hoạch hóa gia đình với loạt bài “Thực trạng và giải pháp giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là lần đầu tiên, các cơ quan báo chí Ủy ban Dân tộc nói chung và Tạp chí Dân tộc nói riêng đã xuất sắc đoạt giải cao nhất tại một giải báo chí toàn quốc ở thể loại bài nghiên cứu lý luận, khẳng định quá trình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ đảng viên trong Chi bộ.

Cùng với việc lãnh đạo công tác chuyên môn, Chi bộ đã quan tâm và làm tốt công tác xây dựng đảng. Hiện nay, 100% công chức, viên chức, người lao động trong Chi bộ là đảng viên. Đội ngũ đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và ý thức chấp hành kỷ luật tốt, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, yên tâm công tác. Tập thể Chi ủy, Chi bộ luôn đoàn kết nhất trí cao trong triển khai nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2015 - 2017, trong nhiệm kỳ mới 2017 - 2020, Chi bộ Tạp chí Dân tộc tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội, đảng viên trong Chi bộ đã có nhiều ý kiến tham luận làm rõ thêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc triển khai các nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp để lãnh đạo triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc ghi nhận và biểu dương sự đoàn kết cùng những thành tích mà Chi bộ và từng đảng viên Chi bộ Tạp chí Dân tộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đảng viên, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm...

Đại hội Chi bộ Tạp chí Dân tộc đã bầu Ban Chi ủy lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Quang Hải giữ chức Bí thư Chi bộ khóa VIII; đồng chí Lương Thị Việt Yến giữ chức Phó Bí thư; đồng chí Vũ Thị Kim Dung là chi ủy viên.

PV