Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng

08:03 PM 16/09/2017 Lượt xem: 913 In bài viết

Đồng chí Đinh Thanh Huyền - Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan UBDT tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Ban QLDA đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc, triển khai đầy đủ các quy định và Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã đề ra, tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Ban QLDA: Chỉ đạo theo dõi, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng được giao quản lý và cập nhật các văn bản liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Ủy ban; hoàn thành việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Học viện Dân tộc phục vụ giải ngân dự án; hoàn thành thuyết minh quy mô đầu tư giới thiệu địa điểm đất để điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Trụ sở Văn phòng đại diện của Ủy ban Dân tộc tại TPHCM.

Cấp ủy Chi bộ làm tốt công tác lãnh đạo, đảng viên, công chức và nhân viên Ban QLDA không ngừng cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị; phát huy tính chủ động, sáng tạo và có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chi bộ nghiêm túc triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện NQTW4. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, lập trường chính trị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động; hoạt động kiểm tra của Chi bộ thực hiện theo đúng quy chế, đảm bảo được yêu cầu...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ còn một số hạn chế như: Tỷ lệ đảng viên nữ thấp, số lượng đảng viên ít (còn 03 đảng viên chính thức, 01 đảng viên đã chuyển sinh hoạt đảng sang đơn vị khác; trong công tác thực hiện nhiệm vụ được giao còn nhiều nội dung, chương trình công việc chưa được tháo gỡ kịp thời.

Bước sang nhiệm kỳ mới (2017-2020), Chi bộ Ban QLDA đề ra phương hướng tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị; quyết tâm nâng cao tinh thần tự lực tự cường của đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, nâng cao nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của chi bộ; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đảng viên, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng đã bầu đồng chí Đặng Hà Lự giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

PV