Chi bộ Vụ Tuyên truyền kết nạp đảng viên mới

05:19 PM 02/02/2018 |   Lượt xem: 1228 |   In bài viết | 

Chi ủy Chi bộ Vụ Tuyên truyền chúc mừng các đồng chí đảng viên mới

Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Hữu Hoạt, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng dành cho 2 đồng chí quần chúng ưu tú của Chi bộ là Nguyễn Sỹ Hải Sơn và Trương Quỳnh Trang.

Các đồng chí được kết nạp Đảng đã tuyên thệ quyết tâm, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; gần gũi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Vũ Hữu Hoạt, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng

Chúc mừng 2 đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Bí thư Chi bộ Vũ Hữu Hoạt căn dặn các đồng chí đảng viên mới luôn gương mẫu vươn lên trong công tác chuyên môn cũng như công tác Đảng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách; tích cực trong học tập; phát huy tinh thần đoàn kết của Vụ và làm tròn trách nhiệm của người đảng viên để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Vũ Hữu Hoạt cũng phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để các đảng viên dự bị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành đảng viên chính thức sau thời gian thử thách.

Với sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí Lãnh đạo, công chức, đảng viên, năm 2017 là một năm rất thành công của Vụ Tuyên truyền, Vụ đã vinh dự được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban trao tặng Cờ thi đua cấp Bộ. Sau Lễ kết nạp, Chi bộ Vụ Tuyên truyền đã đạt 100% cán bộ, công chức đều là đảng viên. Đồng chí Bí thư Chi bộ Vũ Hữu Hoạt đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, giữ vững thành tích đã đạt được.

Trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Sỹ Hải Sơn

Trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Trương Quỳnh Trang

Tập thể Chi bộ Vụ Tuyên truyền chúc mừng các đồng chí đảng viên mới

Việt Cường