Chi bộ Vụ Dân tộc thiểu số kết nạp đảng viên mới

03:24 PM 23/10/2018 |   Lượt xem: 936 |   In bài viết | 

Đồng chí Nguyễn Thị Tư trao Quyết định kết nạp Đảng cho đ/c Hoàng Thị Thuy Huyền

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tư, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền đã tuyên thệ quyết tâm, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; gần gũi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúc mừng đồng chí Thu Huyền được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Tư đề nghị đồng chí Thu Huyền luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 04 nhiệm vụ của người đảng viên. Là đảng viên mới, đề nghị đồng chí nghiêm túc nghiên cứu, năm vững các Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan, của Chi bộ; xác định rõ các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ để cùng với các đồng chí đảng viên trong Chị bộ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí Thu Huyền phải luôn gương mẫu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nỗ lực trong học tập, rèn luyện, vươn lên trong công tác chuyên môn để nâng cao năng lực lãnh đạo và khả năng vận động quần chúng trong công tác dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết của Vụ và làm tròn trách nhiệm của người đảng viên để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tập thể Chi bộ Vụ Dân tộc thiểu số chúc mừng đảng viên mới Hoàng Thị Thu Huyền

Đồng chí Nguyễn Thị Tư cũng phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để các đảng viên dự bị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành đảng viên chính thức sau thời gian thử thách.

Việt Cường