Chi bộ Trung tâm Thông tin tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

10:33 AM 15/09/2017 Lượt xem: 390 In bài viết

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đại diện Đảng ủy cơ quan tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Trung tâm Thông tin đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị. Vai trò của cấp ủy, của đồng chí Bí thư đã được khẳng định thông qua các hoạt động của Chi bộ. Chi bộ xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài; việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng được thực hiện sâu sát; nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình được quán triệt thực hiện nghiêm túc; vai trò tiền phong gương mẫu của Đảng viên trong hoạt động của đơn vị được đề cao; nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng được thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cấp ủy cấp trên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Khẳng định vai trò của đơn vị trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBDT, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm Thông tin cũng đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân tộc trên Cổng Thông tin điện tử của UBDT; xây dựng các Bản tin nội bộ phục vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban và Ban Dân tộc các tỉnh. Bên cạnh đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBDT cũng được duy trì và phát triển: Duy trì ổn định hệ thống hạ tầng mạng và máy chủ dịch vụ của Ủy ban, đảm bảo an ninh, an toàn; tổ chức vận hành ổn định hạ tầng phòng họp trực tuyến; quản lý, duy trì, cập nhật thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp và các phần mềm nghiệp vụ của Ủy ban; xây dựng và trình Lãnh đạo Ủy ban ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động ứng dụng CNTT của UBDT.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Các đồng chí biểu quyết đối với các nội dung tại Đại hội

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, với vai trò nòng cốt của các đồng chí đảng viên, Chi bộ đã phối hợp với chính quyền hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, tập thể Trung tâm Thông tin được tặng 01 Cờ thi đua của Chính phủ, 01 Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc. Về cá nhân, có 6 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 14 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 100% cán bộ, công chức, viên chức đều đạt lao động tiên tiến.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi ủy Chi bộ Trung tâm định hướng tiếp tục bám sát, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, đổi mới toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung làm tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và khẳng định vai trò hạt nhân trong xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử tại UBDT, là kênh truyền thông điện tử hiệu quả, phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBDT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan chúc mừng những kết quả đã đạt được của Trung tâm Thông tin trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị tập thể Chi bộ tiếp tục nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phong tin tưởng, đảng viên trong Chi bộ sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục những hạn chế, tồn tại, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin đã tiến hành bầu cử ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Tuấn Hà giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Nam Trung là Chi ủy viên.

XT - KT