Chi bộ Trung tâm Thông tin kết nạp đảng viên mới

09:30 AM 31/12/2016 Lượt xem: 1190 In bài viết

Ban Chi ủy Trung tâm thông tin tặng hoa chúc mừng các đồng chí được kết nạp Đảng.

Tại Hội nghị, Chi ủy Chi bộ đã công bố Quyết định kết nạp Đảng dành cho 2 đồng chí Lưu Văn Hải và Phạm Thị Thúy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà – Bí thư Chi bộ Trung tâm đã trao Quyết định kết nạp Đảng và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chi đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ Trung tâm thông tin phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đồng chí được kết nạp Đảng đã tuyên thệ quyết tâm, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; gần gũi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng viên mới Lưu Văn Hải đọc lời tuyên thệ

Đảng viên mới Phạm Thị Thúy đọc lời tuyên thệ.

Chúc mừng 2 đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Ngọc Hà căn dặn hai đảng luôn gương mẫu vươn lên trong công tác chuyên môn cũng như công tác Đảng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách; tích cực trong học tập và làm tròn trách nhiệm của người đảng viên để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà cũng phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để các đảng viên dự bị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành đảng viên chính thức sau thời gian thử thách.

Kim Thu