Quy định số 19-QĐi/UBDT ngày 23/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

10:58 AM 24/09/2022 |   Lượt xem: 833 |   In bài viết | 

Tin khác